Salı, Şubat 19, 2013

Halifenin Gizli Ordusu -7-


Saygın okurlarım,
Sizlere bu hafta olgularda bahsetmek istemiyorum çünkü bu olguları okumak kadar yazmakta olguları takip etmekten zor olduğunu biliyorum, reklam yapmak istemiyorum, hele göreceli kavramlardaki sanatçıların reklamını yapmak istemiyorum, bildiğiniz gibi reklamın her türü mubah denir ama bu ölüm tacirlerinin reklamını yapmak ne kadar doğrudur…
Bu hafta bazı toparladığım bilgileri yazacağım, çünkü bu bilgileri bilmeyen ilerde vereceğim bilgileri anlamakta zorlanacaktır…
Halifenin Gizli Ordusu adında yazdığım bu yazı dizisi hakkında tepkiler geliyor, “halife Dediniz Sayın Erdoğan Bunları Yapmaz”, “siz taraflı düşünüyorsunuz” gibi düşünce eleştirileri yanında küfürlü mesajlarda aldım, bu mesajların çoğunda son cümleleri beni ve ailemi tehditler savurarak bitiyordu…
Tabii ki bu küfür ve tehditlere kulak asmayacağımı beni okuyanlar bilirler, ben yazılarımı bir kişi için yazarım, eyer o kişi bunu beğenirse diğer okuyucular gönderir…
Evet,
Halifenin Narko-terör olgusu ile olan ilişkisi oldu mu neler oldu?
Bakınız şimdi,
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan Uyuşturucu maddelerin Bağımlılık  Etkisi :
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan Uyuşturucu maddelerin kişide oluşturduğu bağımlılık genel olarak iki türdür. Bunlar;
 - Psikolojik bağımlılık,
 - Fiziksel bağımlılıktır.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan Psikolojik Bağımlılık:
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan Zararlı etkileri bilindiği ve görüldüğü halde bir maddeye karşı ileri bir istek gereksinim duyulması olarak göze çarpmaktadır. Fakat direnç artımı ve yoksunluk belirtileri gelişmemesi ön plandadır. Bu durum, kişinin uyuşturucu madde kullanarak; baskılardan kurtulmak, dünyayı tozpembe görmek istemesi şeklinde sanla bir olgu olarak ortaya çıkar.
Bağımlılık sonrasında da Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan Türkiye’de uyuşturucu bulamadığı zaman kişi, hayatın kendisine zindan olacağı, mahvolacağı duygusuna kapılmaktadır.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan Uyuşturucu kullandıktan sonra her sorunun üzerinden geleceğini sanır. Kullanılan Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan uyuşturucuların türüne bağlı olarak psikolojik bağımlılık yapma etkisi değişir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan Fiziksel  Bağımlılık :  
Genelde Hücrelerin normal fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan o maddeye ihtiyaç duyulması, madde kullanıldığında ortaya psişik ve fizik belirtilerden oluşan karmaşık bir klinik tablo çıkması görünmektedir. Vücudun artık uyuşturucu maddeyi istemesi olarak da görülür. Yine Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan Uyuşturucu kullanılmadığında fiziksel tepkiler bu madde sayesinde başlar. Bunlar kullanılan Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan uyuşturucunun türüne bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak; uykusuzluk, esneme, burun ve gözlerin akması, terleme, ürperme, titreme, adalelerde kasılma, sırtta ve bacaklarda şiddetli adale ağrıları, kusma, ishal, nefes alma hızının artması, tansiyon ve hararette artış gibi belirtilerdir…
Bu belirtileri gören saygın okuyucularım dikkatli olmaları gerekir çünkü yurdumuzda Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan halifenin gizli ordusunun eline geçmiş geç neslimizi veya düşüne kişileri bu uyuşturucu madde ile yok etmemek için yapılan gizli operasyonlardır.
Psişik bağımlılık, bağımlılık durumu psişik alana kısıtlı olgusu görülmektedir…
Kişide keyif almak ve ilaç yokluğunda yapacağı psişik huzursuzluğu önlemek için, engellenmesi zor bir ilaç arama ve onu tekrar kullanma davranışı Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan gizli öldürücü operasyon olarak oluşturulur…
Bazı ilaçlar sadece psişik tipte bağımlılık oluşturdukları görülmektedir…
Fiziksel bağımlılık olgusu içinde, ilacın etkilediği nöron sisteminde veya sistemlerinde ilaca karşı adaptasyon gelişmesi sonucu ortaya çıkan yeni bir homeostaz (denge) veya nörohimorel (sinirsel) denge durumu gözlenmektedir.
Fiziksel bağımlılık yapan ilaçlar genellikle SSS'ni eksite eden (uyaran) ve iştahı kesen ilaçların kesilmesi ise SSS depresyonu belirtileri (uzun sureli uyuma, uyuşukluk ve yorgunluk gibi) ve hiperfalji (aşırı yemek yeme) ile karakterize bir yoksunluk sendromu oluşturduğu da gözlenir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan İlaç kullanmaya başlama ile fiziksel bağımlılığın gelişmesi arasında geçen süre ilaç gruplarına göre değişir. Örneğin narkotik analjeziklere karşı çabuk fiziksel bağımlılık oluştuğu halde, alkole karşı geç oluştuğu gözlenen klinik tablolarda görünmektedir...
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan Uyuşturucu  Maddelerin  Sınıflandırılması..
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan uyuşturucu maddeler elde ediliş şekillerine göre; doğal, yarı sentetik ve sentetik olarak sınıflandırılabildikleri gibi; daha çok kullanıldığında oluşturdukları etkilere göre de sınıflandırılırlar. Buna göre başlıca dört ana grupta bu maddeleri görebiliriz…
 - Depresanlar (uyuşturucular),
 - Stimulanlar (uyarıcılar),
 - Narkotikler,
 - Halisunojenler (hayal gördürücüler).
Bunların dışında, Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan merkezi sinir sistemini etkileyerek bağımlılık yapabilme özelliği olan ve bu amaçlarla kullanımları da söz konusu olan tolüen, ksilen, gibi bazı kimyasal maddeler de ayrı bir gurup olarak gözlenmektedir.
Ancak yukarıda belirtilen gruplar çerçevesinde üretim amaçları Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan farklı ve kullanımları fazla yoğun olmadığından burada ayrı bir gurup olarak dikkate alınan olgular arasındadır.
1. Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Depresanlar (Uyuşturucular) :
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan bu guruptaki maddeler merkezi sinir sistemini etkileyerek genel olarak kişide uykululuk ve uyuşukluk hali oluşturdukları gözlenmektedir. Halifenin Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Depresanlar da iki alt grup da gözlenmektedir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Sedatifler (yatıştırıcılar): Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan çoğunlukla canlı bombalarda kullanılan heyecan giderici ve sakinlik verici özellikleri olan maddelerdir. Vücutta bir gevşeme oluşturur, dinlenmeyi sağlarlar. Uykuya sebep olmadıklarıda bazı klinik deneyler görülmüştür.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Hipnotikler (uyutucular): Yine Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan gizli operasyonlarda bu tür maddeler kullanılır, Uykusuzluğu gidermek, uyumayı sağlamak amacıyla çoğu zaman öğrenci ve gizli operasyonlara katılan seçme kişilerde kullanıldığı gözlenmektedir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Depresanlar gurubunda sentetik yoldan  üretilen çok sayıda madde . Halifenin Narko-terör siyasi olgusu ile olan ve gizli ordusu ile piyasaya sürülmektedir. Bunlar arasında suç bilimcisiyle ilgili olanlar:
- Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Barbituratlar (Barbital, fenobarbital...)
- Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Benzodiazepinler (Diazepam...)
-Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Disübstutiye kuinizalonlar (Metakualon...)
- Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Piperidinedion türevleri (glutethimide, methylpyralon)
-Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Alkol ve glikollerin karbamik asit esterleri (Ethinamate, meprobamte...) dir.
Bu maddelerin uzun süreli yüksek dozlarda kullanımları alışkanlık oluşturmakta ve bağımlılığa yol açmaktadır, zaten Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan ve gizli ordusu ile piyasaya sürülen bu tür yasa dışı maddelerin ana teması budur…
Oluşturdukları etkiler açısından bu guruptaki maddelere benzeyen ve ağrı kesici olarak kullanılan afyon kökenli maddeler ve diğer bazı ağrı kesiciler de bu guruda görülmektedir, bir çok literatürde narkotikler olarak ayrı gurupta incelenmekte olduğu da bilinmektedir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Barbituratlar :
Bazı satıcı ve alanların konuştuğu isimler = Tabansızlar, sarı kabuklar, kızıllar, pembeler, kırmızı kuşlar, kırmızı şeytanlar, pembe karılar, maviler, mavi kuşlar, mavi şeytanlar, mavi gökler, mavi cennet, kırmızı ve maviler, çifte bela, noel ağaçları, dikenler, kabahat topları, sarı ceketler olarak bilinir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Barbiturat bağımlılığı barbiturat ve diğer uyku ilaçlarının kullanılması sonucu meydana gelebildiği gibi trankilizan ilaçlar ile de oluşabildikleri gözlenmektedir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Barbituratlardan bağımlılık yapma potansiyeli olanlar, kısa süreli etkili olanlardır. Uzun süre etkili olanlar (Fenobarbital gibi) bağımlılık yapma potansiyeli düşüktür. 2500 den fazla barbiturik asit türevi sentezlenmiştir. Bunlardan yaklaşık 15 tanesinin tıbbi kullanımı vardır. Küçük dozlarda sinirleri teskin edici ve daha büyük dozlarda ağız yoluyla alındığında 20 - 60 dakika uyutma etkisi olduğu ve bunların ırza geçme veya bir yeden bir yere transfer edilen kişilerde kullanıldığı bilinmektedir….
Eğer bunlar bilinçsiz eler de veya bilinçli olarak dozaj arttırılırsa uyuma ve koma ve karmaşık kardiovasküler komplikasyonlar sonucu ölüm de meydana getirdikleri bilinmektedir. Diğer yandan da bu tür maddeler Veterinerler fenobarbital'ı anestezi ve acısız öldürme amaçlarıyla kullandıkları da gözlenmektedir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Barbiturat tipi bağımlılığın başlıca özellikleri şunlardır.
a- Psişik bağımlılık ilacın türüne göre değişen derecelerde olur, ekseriya belirgin derecededir.
b- Güçlü fiziksel bağımlılık gelişir.
c- Tolerans gelişir, alkole olan toleranstan daha fazla, fakat morfine olan toleranstan daha az derecededir.
Bindiği gibi yılbaşlarında ve bayram sonlarında veya büyük maçların ve de toplantıların sonlarında yurdumuzda Alkol tüketimi çoğalır ve halife sözde dindar olduğu için bu işe de el atmış veya bundan gelir eden gizli ordusu ile bu olguyu denetlemektedir, Alkol (Etil Alkol, Etanol) :
Şimdileri TYH kurumunda Alkolü sözde yasaklama yoluna giden halife diğer yandan bu tür maddeleri kullanımı için plan ve projeler hazırlamaktadır çünkü yasaklı olan bir olgu daha çok kullanılır…
Kısaca yasaklamak yerine eğitim verilmesi uygun olur, ama halife ve onun kafasındaki kişiler yasak koymayı kesin çözüm olarak halka adapte etmeyi daha uygun buluyorlar…
Çünkü bundan gelirleri vardır, eğitim verilen bir toplumda bu tür yan gelir elde edilemez, işte bu tüm uyuşturucu maddelerde aynı şekilde işler, alkolde keyif verici olarak kullanılır…
Saf halde renksiz, kokusuz ve uçucudur. 78 0C'de kaynar. Alkol meyve ve tahılda mevcut karbonhidratların fermantasyonu esnasında meydana gelir.
İçki olarak fermantasyon sıvılarının destilasyonu ile elde edilen alkol kullanılır.
Birada genelde % 1 - 6, şaraplarda, yine genelde % 7 - 12, konyak, viski, rom, rakı, votkada, ve de genelde  % 45 - 50 oranında alkol bulunur. Şimdi bizleri yönetimi altında bulunduğunu zanneden halifenin yönetimdeki ülkemizde alkol tüketimi kişi başına yarım litre, Fransa'da 7, İtalya'da 11,23, Belçika'da 9, İngiltere'de 4, Norveç'te 1 litredir, yasaklar cazip geldiği için ve geliri %100 artış göstereceği için yasaklar ile eğitimsiz olarak halife ve kafaları basmayan tarafından yasaklar ülke gündemine gelmiştir…
Alkol bünyesel ve sosyal bir zehir olark kabul edilir. Birçok ülkede eğitim verildiği halde cinayetlerin % 50'sinde, alkol rol oynamaktadır. Suçlu çocukların veya suça meyili olan çocukların  % 86'sının ana veya babalarının alkolik oldukları tespit edilmiştir. Trafik kazaları % 35 - 65 oranında alkol tesiri altında meydana gelmektedir. Ülkemizde görüldüğü gibi Zührevi hastalıkların yayılmasında, din yolu ile fuhuş ve ırza geçme suçlarında alkol mühim rol oynar.
Kanunlarımıza göre alkol alınması, otomobil kullananlara ve görev sırasında seçim zamanı yasaktır. Evet, yine yasaklar, fakat niye yasak olduğu hakkında bilgi ve eğitim verilmeyen Türkiye, azı karar çoğu zarardır, ama uyuşturucunun ana teması eğitimsiz bir toplu ve yasaklar ile alkolü özendirici bir toplum olarak yasaklar gündeme getiriliyor…
Alkol alan kişi diğer kişilerin rahatını bozacak olursa eğitim ve tıbbi yardım verilmeden ülkemizde cezalandırılır.
İki defa alkol sebebiyle suç işleyen kanunen alkole itiyat edinmiş sayılır. 6 aydan az olmamak üzere sanki çözümmüş gibi hapsedilir. İtiyadı İptila, bağımlılık derecesine vardıranlar hemen akıl hastanelerinde sözde tedavi edilir dense de bu çoğu zaman yapılmaz ve bu kişiler dışlanır, daha sonra bu kişiler halifenin gizli ordusu içine girerek istenen terör olgusun da daha üst düzeyde uyuşturucu kullandırılarak bu seçilmiş kişiler kullanılır. Bunun yanında Sarhoşluk nedeniyle suç işleyenlerin eğitimsiz ceza sorumluluğu tamdır. Ancak sarhoşluk, tedavi amacıyla veya şahsın kendi iradesi, istemi dışında meydana gelmişse eğitimsiz ceza sorumluluğu yoktur.
Ağız, solunum ve damar yoluyla alkol alınabileceği de göz önüne bulundurulmalıdır…
Alkol, organlarda bir kısım olmak üzere alkol yakılır. Akciğer ve böbreklerden % 1 - 5 alkol yanmadan dışarıya atılır. Kandaki alkol miktarı, alınışından itibaren yarım ile bir saat sonra en yüksek oranı bulur. Öldürücü doz 150 - 200 gram alkol veya buna uygun eden miktarda içki (örneğin 300 - 400 cc. rakı) bir defada veya çok kısa bir sürede alınırsa insanı öldürdüğü de gözlenmektedir...
Alkol bağımlılığı birçok bakımdan Barbiturat tipi bağımlılığa benzer; bu nedenle, bazı kaynaklarda alkol-Barbiturat tipi bağımlılık diye tek bir tip ayırt edilebilir. Alkol, Barbituratlar ve diğer uyku ilaçları ve trankilizan ilaçlar arasında çapraz bağımlılık ve çapraz tolerans ilişkisi vardır. Alkol batı kültüründe çeşitli vesilelerle sık kullanılan bir maddedir. Bu kullanış şekillerinde genellikle bağımlılık söz konusu değildir. Topluca kabul edilen alkol kullanılışı ile bağımlılık arasındaki sınır oldukça göreceli bağlı bir kavramdır.
Başlangıç döneminden sonra bağımlı diğer bazı dönemlerden geçerek sonunda, içme özlemini kontrol edemez hale gelir, kısır döngüye girer ve obsesif şekilde insan içmeye başlar.
Psişik bağımlılık değişik derecede olduğu görünmektedir. Orta derecede bir özlemden önüne geçilmeyen bir özleme kadar değişebileceği insanın ruh ve direnci bakımından gözlenmektedir. Fiziksel bağımlılık geç olarak ve alınan miktar bir hayli fazlalaştıktan sonra ruhsal olarak ortaya çıktığı da görülmektedir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen fakat fazla rağbet görmeyen  Kloral  Hidrat :
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile olan ve gizli ordusu ile piyasaya sürülen fakat fazla rağbet görmeyen  en eski uyuşturuculardan olan kloral hidrat ilk defa 1862' de sentezlenmiştir. Barbituratlardan sonra en çok kullanılan depresanlardandır. Girişken, hafif buruk kokulu, tereyağı tadındadır. Depresan etkisi bağımlılık ve toleransa neden olur ve alkolünki ile mukayese edilebilir. Yan etkileri delirium tremens'e (davranış bozuklukları) benzer. Kloral hidrat sıvıdır. Şurup ve yumuşak jelatin kapsüller halinde piyasaya sürülmüştür. Kloral hidrat'ın alkollü içkilerle karıştırılması zehir etkisi gösterir. Bir sokak uyuşturucusu (street drug) değildir. Başlıca suiistimal edenler yaşlı yetişkinlerdir.
2. Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Stimulanlar (uyarıcılar) :
Bu tür Uyarıcılar ise kullanan kişiye zindelik verir, Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen bu türdeki maddeler öğrenciler ve gizli operasyon tapan teröristler tarafından uykuyu önlemesi olgusu içinde kullanıldığı gözlenmektedir... Başlıca örnekleri amfetaminler ve kokaindir. Amfetaminler uyku önleyici etkileri yanında, iştah kesici olmaları nedeniyle yasa dışı veya bilinçsiz veya bilinçli olduğunu zannederek kullanımı sonucunda da zayıflama amacıyla kullanıldığı da gözlenmektedir. Açlık giderici ilaçları kullananların belli bir zaman sonra dozu arttırmalarının nedeni açlık hissini giderici amfetaminlerin stimulan etkisi ve gelişen bağımlılıktır.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Kokain (benzometilekgonin) :
Bazı satıcı ve alanların konuştuğu isimler = Yaprak, kar, kakakola, dinamit, kırıntı, sürüt topu, kız, neşeli toz, neşe pudrası, cennet tozu, pirinç unu, beyaz, beyaz kız, altın toz, cin, şans tozu, gök tozu, cennet isimlerim olarak söylenir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasa dışı Kokain tıpta yüzeysel lokal anestezik olarak kullanılan bir ilaçtır. Sistematik (parenteral) uygulandığında sempatik sinir sistemini etkiler. Kokain tipi bağımlılık ile amfetamin tipi bağımlılık birbirine bir çok yönden benzer.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Kokain bir alkaloittir ve Güney Amerika'nın And dağları bölgesinde yetişen Erythroxylon coca bitkisinin yapraklarından elde edilir. Halk tarafından sönmüş kireçle karıştırılıp çiğnemek suretiyle kullanılır. Psikostimulan etkisiyle ofori (aşırı neşe) yapar, yorgunluğa, efora, soğuğa, açlığa ve uykusuzluğa dayanıklılığı arttırır. Bu kullanış şekli ile vücuda kokain girişi sınırlı olduğundan, sosyal ve kişisel zarara yol açmaz. Söz konusu Halifenin Narko-terör olgusu ile olan ve gizli ordusuna mensup kişiler kokaini sigara şeklinde kullanırlar.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Kokain elde edilmesi pahalı olduğu için bunu daha çok halifenin gizli ordusu zengin olan üst düzet tabir edilen genç kesime yönelik piyasa sundukları yılardır bilinen bir gerçek gelir kaynağıdır.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen kokainin Ofori etkisi diğer psikoaktif ilaçlardan (eroin dahil) daha kuvvetlidir.
Saf kokain enfiye şeklinde buruna çekilip alındığında belirgin ve kısa süreli ofori (aşırı neşe) hali meydana getirdiği yıllardır gözlenmektedir…
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Kokain lokal anesteziklerin özelliklerini taşıdığı da bilinmelidir. Sinir liflerinde impulsların iletimini ve dağılımını bloke eder. Canlılık, huzursuzluk, fiziksel ve ruhsal gücü arttırıcı, yorgunluk hissini azaltıcı etkisi olduğu da biliniyor. Kokain bağımlılığında, amfetamin bağımlılığında olduğu gibi paranoid nitelikte psikotik belirtiler, agresif (düşmanca, saldırgan) ve antisosyal davranış yapan kişiler çoğunlukta büyük şehirlerde gözlenmektedir. Kuvvetli psişik bağımlılık yaptığı bilinir. Tolerans ve fiziksel bağımlılık görülmez. Yoksunluk sendromu söz konusu değildir. Enjeksiyon yolu ile kullanıldığında şiddetli seksüel zevk verdiği için kullanımda zorlama olduğu da bilinmektedir. Yüksek dozlarda felç olanlar gözlemler olarak görülmektedir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen ve de bu yolla  Bağımlılık kazanmamış kişilerde genel araştırmalara göre 1-2 gramı öldürücü etki gösterdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Kokain Akut (ani) zehirlenme belirtileri çok kısa zamanda ortaya çıkar…
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen sonunda Ölüm olgusu 2-3 dakika içinde genelde vücudun direnci olgusunda oluşabilir…
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen bu tüt kokain maddesi Huzursuzluk, sinirlilik, aşırı konuşkanlık, depresyon, konfüzyon (şuur bulanıklığı), boğazda kuruma, baş dönmesi, halusinasyon başlıca görülen  belirtilerdir…
Aşırı refleks, kendinden geçme, kan basıncında yükselme, düzensiz solunumdan sonra depresyon olgusuna geçiş görülür...
MSS (Merkezi Sinir Sistemi) depresyonu adale felci, solunum ve dolaşım yetersizliği ve bilinç kaybına yol açar. Huzursuzluk, paranoya (şüpheci), şiddet hareketleri, halusinasyonlar sıklıkla görülür.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Kokain bağımlılığı olan kişi, bu şiddet hareketlerini yatıştırmak için eroin veya trankilizan kullanma gereksinimi duyar, buda başlangıcın sonu olarak görülür.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Krak ise kokain hidroklorür'ün sodyum bikarbonat(NaHCO3) ile muamele edilerek baz haline getirilmiş şeklidir. Madde bağımlıları ucuz bulunabildiği için kullanımı son zamanlarda özellikle ABD'nde süratle yayılma ve üçüncü dünya ülkelerinde Narko-terör olgusunda gelir getirici bir biçimde kullanım yaygınlaşmıştır. Özellikle siyah kadınlar arasında yaygınlaştığı ve bağımlılarını fuhşa sürüklediği bildirmektedir. Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Kokain gibi kullanılır. Bağımlılığın anneden çocuklarına da geçtiği bazı deneklerde iddia edilmektedir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Amfetaminler :
Bazı satıcı ve alanların konuştuğu isimler= Kuvvet hapları, yassı haplar, dirilticiler, göz açıcı, göz kapağı çıkarıcıları, ortak pilotlar, kamyon şoförleri, şeftaliler, güller, kalpler, araba tekerlekleri, beyazlar, sahilci, atlı karıncalar, ayak topları, yeşilimsiler, portakallar, başı dumanlı fasulyeler.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Amfetaminler, santral sinir sisteminde bazı alıcıları etkileyerek ofori yapan, uykusuzluk, yorgunluk ve açlığa karşı dayanıklılığı artıran ve iştahı azaltan terör eylemlerinde de kullanılan psikostimulan ilaçlardır. Yarışmalarda atletlere doping yapmak için en sık kullanılan maddeler amfetaminlerdir. Bu durumda atlet yorgunluk hissetmediğinden kendi fiziki gücünün sınırları dışına çıkabilecek gücü duyar. Bu da aşırı yorulma ve bazı atmosfer şartları (sıcak vb.) ile birleşince ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasa dışı ilaçlar damardan enjeksiyon uygulaması amfetaminlerin bütün suiistimal tiplerinin en tehlikeli şeklidir. Bu tür kötüye kullanım sonucu ekseriya psikoz (ruhsal bunalım)'la sonuçlanır.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasa dışı ilaçlar ağız yoluyla kullanımlarda çok çabuk absorbe olurlar. Böbrek, akciğer ve beyinde bu maddeler toplanırlar. Merkezi sinir sistemine olan etkileri 30 dakika içinde başlar ve birkaç saat sürer. Atılımları ağız yoluyla alınmadan itibaren 3 saat içinde başlar ve 4 - 7 gün devam etdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bazik idrarda (pH=8'de) amfetaminin ancak % 5'i değişmeden 48 saatte atıldığı halde, asidik idrarda aynı süre içinde % 60'ının değişmeden atıldığı tespit edilmiştir. Bazik idrarla atılımın yavaşlaması doping amacı ile amfetamin kullanan sporcuların başvurduğu bir yoldur. Amfetaminle birlikte veya daha önce aldıkları Sodyum bikarbonat (NaHCO3) ile idrar pH'ını bazik yaparak doping yaptıklarını maskelemektedirler.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasa dışı Amfetaminlerin bağımlılık yapmasına beyinde dopeminerjik etkinliği artırmalarının rol oynadığı bilinen gerçeklerden biridir. Yine Halifenin Narko-terör olgusu ile olan ve gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasa dışıAmfetaminler, dopaminerjik sistem üzerindeki etkileri bakımından kokaine benzerler. Bu iki tür ilacın yaptığı bağımlılığın özellikleri de birbirine yakından benzerler. Psişik bağımlılık değişik dereceleri de vardır. Bazen çok şiddetli oma olasılığı görülmektedir. Psişik ve fiziksel bağımlılık olasılığı gerçekten kanıtlanmıştır. Tolerans kısa zamanda gelişir olarak görülür. Bırakıldığı zaman yoksunluk belirtileri ortaya çıktığı kanıtlanmıştır. Depresyon, uyku hali ve letarji (uyuklama), şiddetli mide karın krampları görülür. Kişi uyumasına rağmen kabusla uyandığı gözlenmektedir, kulak ve görmeye bağlı halusinasyonlar, intihara teşebbüs de çoğunlukta tedavi edilmezse görülebilir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasa dışı Amfetaminler'de akut (ani) zehirlenmenin belirtileri, konfüzyon (şuur bulanıklığı), sinirlilik, huzursuzluk, aşırı aktif refleksler ve titremeler şeklinde klinik olarak kanıtlanmıştır.
Çok şiddetli zehirlenmelerde çıldırma veya panik atak yolu ile, kendisine zarar verme ve halusinasyonlar kişinin gördüğüde klinik olarak kanıtlanmıştır.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasa dışı ilaçlar sayesinde Ölümden önce yüksek ateş ve şok dikkati çeken olgulardır. Aşırı dozda alınması ile taşikardi (kalp çarpıntısı), yüksek tansiyon, baş ağrısı, ateş basması, terleme ve şiddetli göğüs ağrısı da görülür. Halifenin Narko-terör olgusu ile olan ve gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasa dışıilaçları kullanıp bağımlılık kazanan kişilerde çevresini tahrip eden ve antisosyal davranışlar belirgin bir düzeydedir.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasa dışı Metamfetamin :
Bazı satıcı ve alanların konuştuğu isimler = Sürüt, şıpırtı, kristal, dişi geyik
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasak olarak belirtilen fakat eğitim verilmeyen kaçak Tütün ve türevleri :
Sigara içme ve diğer şekillerde yapılan tütün dumanı inhalasyonu zamanla psişik ve fiziksel öğeleri olan bir bağımlılık oluşturur.
Yasal ve kaçak tütün içenlerde, duman içinde bağımlılık oluşturan en önemli etkenin nikotin olduğu bilinmektedir. Nikotin gerek SSS'ni ve gerekse periferik otonomik sinir sistemini etkiler. Pekiştirici etkisinin beyinde nerede ve ne şekilde olduğu bilinmemektedir. Psişik bağımlılık oldukça güçlüdür. Kullanmaktan vazgeçenlerde yeniden başlama oranı oldukça yüksektir. Kısmi bir tolerans ve fiziksel bağımlılık oluşur. Nikotin çok zehirli bir Alkaloit olup 40-60 mg.'ı bir insanın ölümüne neden olur. Bu noktadan hareketle bir sigaranın genel olarak içinde bulundurduğu ettiği nikotin miktarının 10 - 15 mg. olduğunu, sigarayı yaktığınız anda da bir kısmının kaybolduğunu, ancak içtiğiniz sigara adedine göre ölümü gerçekleştirecek doza her an yaklaşabileceğinizi hemen hatırlatalım.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Diğer bazı stimulanlar;
- Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Phenmetrazin,
- Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Methylphenidate,
3. Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasak olarak belirtilen fakat eğitim verilmeyen kaçak olarak ülkeye sokulan ve sonuçları tam anlamı ile gençlere eğitim olarak verilmeyen yalnız yasak denilen Narkotikler :
İşte asıl olgumuz olan Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasak olarak belirtilen fakat eğitim verilmeyen ölümcül Narkotik uyuşturucular; merkezi sinir sistemini uyuşturucu etkisiyle ağrı kesen analjezik maddelerdir. Bunlar da üç gurupta incelenir.
- Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyon alkoloitleri,
- Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyon türevleri,
- Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Opiyatlar.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasak olarak belirtilen fakat eğitim verilmeyen kaçak Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyon Alkoloitleri
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyon (Opium) :
Bazı satıcı ve alanların konuştuğu isimler = Hap, sakız, macun, mal.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen yasak olarak belirtilen fakat eğitim verilmeyen kaçakçılıkta kara paranın bol miktarda geldiği olgu Afyon (Papaver Sonniferum Album veya Pavot), haşhaş ismi verilen bir bitkinin salgısıdır. Taze halde akıcı, beyaz renkte süt gibi, zamanla esmerleşen, sertleşen bir maddedir.
Tarihçesi MÖ. 5000 yıllarında Sümerliler tarafından bilindiği anlaşılmıştır. Afyona ismini veren Disconide'dir. Memleketimizde İzmir, Afyonkarahisar'da çok yetişirdi. Haşhaş ekimi 1971 yılında kullanıcı potansiyeli olan genç neslimize eğitim verilmeden yasaklanmış ise de yine kontrollü olarak serbest bırakılmıştır. 1900 yıllarından önce afyonda hiçbir kanuni kısıtlama yoktu. O zamanlarda pek çok tıbbi ilaç patenti etiketinde hiçbir uyarıda bulunmadan afyon içinde bulundurduğu etmekteydi. Fakat bugün hem Türkiye'de Halife yönetiminden önce hem de dünyada uyuşturucu maddelerin kullanımı kanuni kontrol altına alınmıştı, dünya bu kontrolü yaparken 15 yıl öncesinde halifenin ordusu tarafından gelir getirmesi için kanunlar hiçe sayılmaya başlanmıştır, şimdiki halife döneminde bu bariz olarak halifenin gizli ordusuna mensup kişiler tarafından organize olarak yapılmaktadır…
Buna rağmen işini yapan Narkotik büroda çalışan uzman emniyet mensupların yerleri değiştirilerek olgu yavaş yavaş halifenin gizli ordusunun kontrolüne geçmektedir. Sebebi ise maddi ve manevi yönden Türkiye’yi çökertmektir, bu olguyu en iyi tamamlayan faktörlerden biri Narko-terör olgusu ile uğraşan uzman kişileri baskı ve diğer psikolojik, asimetrik yönden etkisiz hale getirmektir…
Afyondan alkoloit ismi verilen 20 çeşit toksik madde elde edildiği bilinmektedir. Bunların insan vücudunda değişik şekilde etkileri olduğu bilimsel yönden kanıtlanmıştır…
Tıbbi olarak acıyı azaltma ve uyku hali getirmede kullanıldığı kadar öksürük ve ishale tatbik edilen çok önemli bir uyuşturucu madde olduğu bilinmesine rağmen  afyonun tedavideki yerini, bireysel hale getirilmiş (örneğin  pethidin, metadon) şeklini almıştır.
Daha önceleri faydalı bir tedavi unsuru olan afyon, morfin ve kodeinin imali için önemli bir hammadde olmuştur ve bunu bizim Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürmüşlerdir ve halâ kaçak olarak maddi gelir elde edilmesine engel olunamıyor.
Halifeden önce ve daha sonrada bu bir zevk uyuşturucu maddesi olarak afyon, özellikle yenir veya bir karışım halinde içilir. Afyonun sigara halinde içilmesi, sadece birkaç yüzyıl geriye doğru uzanan,  Karşılaştırmalı olarak çok yeni bir olaydır.
Türkiye’de Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyon Çin'de ve İran'da çubukla çok olarak içilir. Günde 5 - 15 çubuk içenler vardır. Bir çubukta 0,05 g. morfin bulunur. 1-2 g afyon insanı öldürür.
Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyon alkoloitleri; çoğu narkotik analjeziklerin kaynağı olan afyon, genel olarak Asya Kıtasında yetişen haşhaştan elde edilir. Afyonun % 25 kadarını alkoloitler oluşturur. Afyondaki alkoloitlerin sayısı 35'in üzerindedir. Alkoloitlerin yanında mekonik asit, laktik asit, benzoik asit, sülfürik asit gibi çeşitli asitler, çeşitli reçineler, anason yağı, şeker ve % 15-30 civarında nem bulunur.
Şimdiki zaman diliminde Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Kimyasal yapılarına göre afyon alkoloitleri iki gurupta irdeleyebiliriz…
a- Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Phenanthrene grubu (morfin, kodein).
b- Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Benzylisokuinilon grubu (papaverin, noskapin).
Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Ham afyonda bulunan bu iki grubundaki alkoloitlerden bazıları tablo'da verilmiştir.
Tablo:  Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyon Alkoloitleri
 Phenanthrene Benzylisokuinilon
 Apokodein Codamine
 Apomorphine Codarnine
 Codaine Cryptopine
 Codeinones Gnoscopine
 Desoxycodeines Hydrocotaranine
 Methylmorphymethines Laudanidine
 Morphine Laudanidine
 Morphinoz Meconine
 Morphol Oxycarcotine
 Morphothebaine Narceine
 Neopine Noscapine
 Phenyldihydrothebaine Papaverine
 Pseudomorphine Papavermine
 Pseudotnabaine Protopine
 Thebaine Rhoeadine
 Thebainone Tarconine
 Thicodides Tritopine
Zanthaline
Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyondaki phenantrene grubu alkaloitler şiddetli bağımlılık yapma özelliğinde olup uluslararası ve ulusal kontrol altındadır. Benzylisokinoline gurubu alkoloitlerin ise bağımlılık yapma özelliği yoktur ve kolay kolay da bağımlılığa yol açan maddelere dönüştürülemezler. Bu gruptakiler kontrol altında değildir.
Bulunuş miktarları itibarı ile morfin, kodein, tebain, papaverin, noskapin ve narsein, Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen afyondaki en önemli alkoloitlerdir. Ham afyondaki bazı alkoloitlerin bulunuş yüzdeleri tabloda verilmiştir.
Tablo:  Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Ham  Afyondaki  Alkoloit  Oranları
Alkoloit         % Sınır (*)

Morfin                                    5-20
Kodein                                     1-5
Narsein                                  0,1-1
Nem1                                       5-30 Tebain                                 1-4
Papaverin                             1-6
Noskapin                              5-15

Tablo'da görüleceği gibi şimdiki zaman diliminde Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen ham afyondaki Alkoloitlerin miktarları değişiklik göstermektedir. Bunda bitkinin büyüme dönemini etkileyen nem, toprak, iklim gibi koşullardaki farklılıkların önemli ölçüde etkisi vardır. Diğer bir etkin faktör de hasat zamanlamasıdır. Örneğin afyonun haşhaştan erken alınması, halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen ham afyondaki kodein miktarının daha yüksek, morfin miktarının daha düşük olmasına neden olur. Phenantren gurubu alkoloitlerin biyosentezinde ilk oluşan temel alkoloit tebaindir. Şimdiki zamanda bu halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen kodeine dönüşür, kodein de daha sonra morfine dönüşür.
Şimdiki zaman diliminde Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Morfin :
Satıcı ve alanların konuştuğu isimler = Hayalperest, beyaz cevher, sert cevher, Amerikan kelebeği, Matmazel Emma, maymun.
Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Morfin, afyon (opium) alkoloitidir. Şimdiki zaman dilimine halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyondan imal edilen veya direkt olarak afyon kozasından (gövdenin üst kısmı ve afyon bitkisinin kapsülüdür) özü çıkartılarak elde edilen morfin, tek başına değerli bir ağrı kesicidir ve özellikle kodein ve eroin gibi türevleri bakımından da önemlidir. Beyaz kristaller halinde tabletler ve deri altına enjekte edilebilecek ambalajlar şekline şimdiki zaman diliminde halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülür. Bu ürün Kokusuzdur ve rengi zamanla koyulaşır.
Ameliyat, kırıklar, yanıklar vs. den doğan kısa süreli şiddetli ağrılarda ve kanser gibi öldürücü hastalıkların son aşamalarında büyük ölçüde kullanılması önceleri yasal bir statüde idi. Sentetik uyuşturucu maddeler ve diğer ağrı kesici (analjezik) uyuşturucu maddelerin ortaya çıkması ile morfinin kullanım derecesi ve tıpta tedavi ile ilgili önemi büyük ölçüde azalmıştır, bu ölçüde denetimsiz olarak kara para alımı ve transferi için iç ve dış ülkelere şimdiki zamanda halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülmektedir.
 Hastanelerde tıbbi kullanımı da kısıtlanmıştır, yukarıda belirttiğim gibi bu kısıtlamanın sonucu olarak kara para alımı ve transferi için iç ve dış ülkelere şimdiki zamanda halifenin gizli ordusu ile eğitimsiz halkımız üzerinden piyasaya sürülmektedir.
Fakat kara para alımı ve transferi için iç ve dış ülkelere şimdiki zamanda halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen morfin halen bütün uyuşturucu maddelerin en eski tipi olarak sayılmaktadır. Bu halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Morfin diğer uyuşturucu maddelerin ölçüldüğü bir ağrı giderme standardını da teşkil eder halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Morfin kullanma alışkanlığı olan  birçoğu, morfinle yapılan uzun süreli tedavilerde morfine bağımlı hale gelmişlerdir (Tedaviden bu sebepten kullanımına alışkın kişiler). Fakat bu madde özellikle eroin elde edilmesinin güç olduğu zamanlarda eroin bağımlı kullanıcılarıda kullanılır.
Halifenin gizli ordusu ile piyasaya şimdiki zaman diliminde sürülen Morfin, kodein, morfin türevi yarı sentetik ilaçlar ve farmakolojik etkileri yönünden morfine benzeyen sentetik ilaçlar farmakolojide narkotik analjezikler veya opioidler diye adlandırılırlar.
Bu gurup ilaçlardan bağımlılar yönünden en fazla kullanılanlar halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen morfin, eroin, afyon, oksikadon ve meperidin'dir. Meperidin analjezik olarak klinikte en fazla kullanılan opioiddir ve bağımlılık seyrekte olsa sağlık mesleği gurupları arasında görülür. ,
Genellikle konvulsiyon (nöbet) derecesinde ilaç özlemi ve dolayısıyla güçlü psişik bağımlılık olgusu da vardır. Tolerans ve fiziksel bağımlılık hızlı bir oluşum göstermektedir, zaten o nedenle halifenin gizli ordusu morfini çıkarları için piyasaya sürerler. Damara enjeksiyon suretiyle kullanılır. 0,2 gramı öldürücüdür.
Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Morfin kaslarda ve sinir sisteminde dokularda toplanır, bir kısmı idrarla dışarı atılır. Zehirlenme belirtileri kısa ve uzun süreli olmak üzere afyon gibidir…
Bu madde Tereyağı tadındadır.
Afyondan elde edilen morfinin yalnızca küçük kısmı tıbbi olarak kullanılır. Büyük bir kısmı kodeine ve daha az olarak hidromorfon'a dönüştürülür.
Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Kodein :
Bazı satıcı ve alanların konuştuğu isimi  : Okul çocuğu.
1832'de keşfedilmiştir. Kodein kokusuz, beyaz kristaller halinde bir tozdur. Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Ham afyonun içinde % 0,7 - 2,5 arasında bulunur. Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyonun içinde tabii olarak bulunursa da bundan daha fazlası morfinden elde edilir. Ağrı kesici olarak morfinin 1/10'u kadar etkilidir. Yatıştırıcı ve solunum zayıflaması etkileri Halifenin gizli  ordusu ile piyasaya sürülen morfine göre daha azdır. Ağrı kesici olarak aspirin, asetaminofen vb.ile birlikte kullanılır. Ağrı kesici olarak daha küçük dozlarda enjekte edilebilir şekilleri de hazırlanmaktadır. Kodeinin öksürük kesici etkisi vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapar.
Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Tebain :
Kimyasal olarak Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen kodein ve morfine benzer. Depresan etkilerinden daha ziyade stimulan etkileri vardır. Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Tebain genellikle tıbbi amaçlarla kullanılmaz. Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Kodein, hydrkodon, oksikodon, aksimorfon, nalbufin, nalokson ve bentley gibi tıbben önemli bileşiklere dönüştürülür.
Şimdiki zaman diliminde Halifenin Narko-terör ve siyasi olgusu ile oluşan, gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyon türevleri
Halifenin gizli ordusu ile piyasaya sürülen Afyon türevleri, doğal olarak bulunan afyon alkaloitlerinden direkt olarak üretilen bileşenlerdir ve bunlara yarı sentetik maddeler olarak adlandırılı. Buna örnek olarak Şekilde üç phenantren alkaloiti ve bunların başlıca yarı sentetik türevleri olarak görülür…
Saygılar…
Genel yayın Yönetmeni
Cessur Demirali Gürsu
Bölüm sonu

Hiç yorum yok: